FLASH动画
    当前位置 -> 首页产品中心贴片普通整流二极管
  Peak Repetitive Reverse Voltage    峰值反向电压
50V 100V 200V 400V 600V 800V 1000V
贴片普通整流二极管 1.0A S1AL S1BL S1DL S1GL S1JL S1KL S1ML
S1A S1B S1D S1G S1J S1K S1M
1.2A S12AL S12BL S12DL S12GL S12JL S12KL S12ML
2.0A S2AA S2BA S2DA S2GA S2JA S2KA S2MA
S2AFA S2BFA S2DFA S2GFA S2JFA S2KFA S2MFA
S2A S2B S2D S2G S2J S2K S2M
3.0A S3A S3B S3D S3G S3J S3K S3M
5.0A S5A S5B S5D S5G S5J S5K S5M