FLASH动画
    当前位置 -> 首页产品中心汽车点火器用高压二极管
Type IF(AV) VRRM VF IR IFSM Tj Package
VFM@IF(AV) @VRRM
(TA=25℃)
mA KV V μA A
I3HV01 30 1 2 2.0 3 -40 --- +175 2.5×6.5
I3HV02 30 2.5 5 2.0 3 -40 --- +175 2.5×6.5
I3HV03 30 3 6 2.0 3 -40 --- +175 2.5×6.5